NATURA

Links Serveis Mapes Excursions

 

inici

recorregut

pels voltants

mapa

altres torrents

 

VISITAU TAMBÉ

www.camins-mallorca.info

www.gr221.info

www.valldesoller.info

 

EXCURSIONS GUIADES >>

Informació >>

 

 

El voltor negre, una joia de la Serra de Tramuntana

 

 

 

MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

(Extret de la informació de la Conselleria de Medi Ambient)

Aquest espai natural protegit se situa al terme municipal d'Escorca, a la Serra de Tramuntana, i inclou els torrents del Gorg Blau i de Lluc. Aquest conjunt constitueix una de les meravelles de la naturalesa de Mallorca, tal vegada la més espectacular.

La declaració es va produir mitjançant el Decret 53/2003 de 16 de maig, de declaració del Monument Natural dels torrents de Pareis, del Gorg Blau i de Lluc (BOIB núm 79, de 5 de juny de 2003)

S'han de comunicar prèviament les activitats següents:

* El desenvolupament de projectes d'investigació

* La celebració del tradicional concert del Torrent de Pareis

* Activitats esportives i de lleure quan el nombre de participants sigui superior a 20 i inferior a 40.

 

S'han d'autoritzar les activitats següents:

* Els projectes d'investigació amb recollida de mostres

* Activitats esportives i de lleure quan el nombre de participants sigui igual o superior a 40

* L'equipament amb nous ancoratges dels torrents on es practica el descens

* L'obertura de noves vies d'escalada

* La restauració de camins

* La caça major i menor

* La crema controlada de càrritx i socarrades

 

No s'hi poden fer les activitats i els aprofitaments que siguin incompatibles amb la conservació, i en especial:

* L'extracció i la recol.lecció d'àrids o de qualsevol altre material geològic

* L'obertura de noves pistes, vies o camins

* La caça major i menor en el llit dels torrents, a la desembocadura i a les vies i camins d'ús públic.

* Tot allò que pugui alterar els sistemes aquàtics

* L'acampada fora dels llocs expressament autoritzats

* La instal.lació de senyals, cartells, tanques publicitàries i altres elements similars.

Per comunicar aquestes activitats o demanar-me autorització, us podeu adreçar a la Conselleria de Medi Ambient, Avda. Gabriel Alomar i Villalonga,33/ 07006- Palma/ Tel. 971 176 800

 

FAUNA

En alguns punts del torrent, especialment inaccessibles, sobreviu una petita població de ferrerets (Alytes muletensis), un amfibi exclusiu de Mallorca i en perill d'extinció que està protegit per la llei. També s'hi troben uns petits invertebrats endèmics, com ara el caragol de serp o l'escarabat de sang.

Entre les aus hi destaca per la seva abundància el colom salvatge (Columbia livia), la pàssera (Monticola solitarius) i el cabot roquer (Ptyonoprogne rupestre). Pel que fa als mamífers, destaquen la salvatgina, el ratolí de rostoll (Apodemus sylvaticus), la cabra orada (Capra hircus) i diverses espècies de ratapinyades.

Cabra orada.........................................................Voltor negre

 

FLORA I VEGETACIÓ

En el torrent s'hi troben més de 300 espècies, de les quals un 10% són endemismes baleàrics. Les espècies vegetals més característiques de la zona són Isoetes histrix, el garrofer bord (Pistacia terebinthus), fonollosa borda (Pimpinella bicknellii), arbre de visc (Ilex aquifolium), motxa (Ononis crispa subsp. zschackei), Hypericum hircinum subsp. cambessedesii, cireretes de pastor (Amelanchier ovalis), ortiga (Urtica bianorii) i Viola jaubertiana. També hi podem trobar gairebé totes les espècies de falgueres conegudes a l'illa.

Primavera blanca (Primula vulgaris ssp. balearica)...........Leucojum aestivum ssp. puilchellum-

 

GEOGRAFIA I GEOLOGIA

El Torrent de Pareis sorgeix de la confluència dels torrents del Gorg Blau i de Lluc en una zona coneguda com S'Entreforc. El torrent, amb una disposició SE-NW, forma un canó càrstic amb parets de fins a 200 metres d'alçada. La llera davalla suaument al llarg de 3.300 metres, amb un pendent mitjà de 5,14% fins a desembocar a Sa Calobra.

El Torrent del Gorg Blau neix als Tossals Verds i el traçat de la seva llera va ser modificat a causa de la construcció de l'embassament del Gorg Blau l'any 1972. Té una conca de 14 quilòmetres quadrats i un desnivell de 627 metres. En el tram final presenta una accentuada engorjada on l'altura de les parets i l'estretor del fons impedeixen que hi arribi la llum. Això, juntament amb la humitat elevada, fa que sigui un ecosistema extraordinari i únic conegut amb el descriptiu nom de Sa Fosca.

El Torrent de Lluc neix a la vall del mateix nom i discorre pel Clot d'Albarca. Té una conca de 28 quilòmetres quadrats i un desnivell de 500 metres.

L'estructura actual del Monument Natural és el resultat de l'acció abrasiva de l'aigua torrencial sobre la roca calcària i els processos de dissolució càrstica, els quals han actuat a favor d'una gran fractura d'origen tectònic i han donat lloc a un modelat càrstic peculiar amb la formació de camps de lapiaz (esquetjars o rellars), dolines, congosts, coves i avencs.

-Esquetjar (o rellar) de la Serra de ses Farines-